नर्सरीची यादी

नर्सरी यादी
PageSize:
Filter:
Filtered {{ filtered.length }} of {{ totalItems}} total record
 
अ. क्र. नर्सरीचे नाव नर्सरीचे क्षेत्र जिल्हा तालुका शहर पत्ता पुरावा रोपांची एकूण संख्या रोप वापरण्याची संख्या उपलब्ध रोपटे अंतिम अद्यावत दिनांक
{{data.SRO}} {{data.NURNAME}} {{data.AREA}} ({{data.NURUNIT}}) {{data.DISNAME}} {{data.TLKNAME}} {{data.CITY}} {{data.ADDRESS}} - {{data.PINCODE}} {{data.TOTAL}} {{data.UTILAZ}} {{data.BALANCE}} {{data.UPDATEDATE}}

No Record found